Utólagos falszigetelés - Ötödik rész

Utólagos falszigetelés - anyagkategóriák

A szigetelés hatásmechanizmusa alapján a következő anyagkategóriák állíthatók fel: 

  • A vízhatlan, párazáró szigetelés követelményeinek megfelelő anyagok (a különféle szigetelőlemezek is) 
  • A vízzáró szigetelés követelményeinek megfelelő anyagok
Ez utóbbi kategória a következő alcsoportokra bontható: 
a. a falazat kapillárisainak oldalfalát hidrofóbbá tevő anyagok 
b. a kapillárisokat és a falak pórusait eltömítő anyagok
c. felületi vakolatszigetelések, vízzáró vakolatok 
d. az elektromos és elektromágneses energiát felhasználó eszközök, módszerek. 
A vízzáró szigetelés anyagai közé soroljuk az összes, injektálással a célfelületre juttatott szigetelőanyagot: a folyékony halmazállapotú szigetelőanyagokat, valamint az injektálással bejuttatott szigetelőhabarcsokat. 
  • Azok az anyagok, amelyek révén alapvetően nem szigetelés jön létre, ugyanakkor szárítják a falakat, vagy az utólagos szigetelés kivitelezésében nélkülözhetetlen kiegészítő szerepük van 
  • (lég)pórusos vakolatok 
  • a sók kicsapódását gátló anyagok. 
 

A szigetelés kivitelezésének különböző technológiái: 

  • Besajtolással, beütéssel kivitelezett szigetelés 
Ilyenkor a falszigetelés kivitelezése nem igényel külön munkálatokat a falazatban, hanem többnyire a vízszintes habarcshézagba juttatják be a szigetelőlemezt. 
  • Fűrészeléssel, a fal átvágásával kivitelezett szigetelés 
Ilyenkor a falazatba fűrészelt keskeny résbe kell illeszteni a szigetelőlemezt. 
  • Injektáló furatok készítésével kivitelezett szigetelés 
  • Szakaszos falbontással kivitelezett szigetelés 
  • A falfelületbe beitatott folyxadék által képezett szigetelés 
Ez utóbbi módszer maximum 15 cm vastag falak szigetelésére alkalmas. 
Mindezek a kategóriák szerepelnek az I. táblázatban, reményeink szerint áttekinthető formában. 
 

Hogyan veszik fel a nedvességet az építőanyagok? 

 
A falazat nedvesedésének, vizesedésének okai az alábbiak lehetnek: 

1. A kapilláris vízfelvétel 

Ez az a folyamat, amely a vízfelszívódást átgondoló embereknek először eszébe jut. Nem véletlenül, hiszen a vizesedés így történik a leggyakrabban. Okai lehetnek: a talajvízszint emelkedése, a rétegvizek megjelenése, a felcsapódó nedvesség, vagy ha a csapadékvíz nem kellő elvezetése következtében vízfelhalmozódás alakul ki. A kapilláris emelőerő többnyire 1–1,5 m, de vannak olyan esetek, amikor 10 m-re is felemelkedik a víz. 
Az, hogy a folyadék milyen magasra szívódik fel, a következő tényezők függvénye: a folyadék felületi feszültsége, sűrűsége, a nedvesítő szög; a legfontosabb tényező viszont a kapilláris átmérője. A felszívódás sebessége is az átmérőből következik, mert ez minél kisebb, a víz annál lassabban, viszont annál magasabbra szívódik fel. 
A falfelület párolgása mérsékli a talajvíznek a magasba jutását, ezért a vizesedés mindig alacsonyabb lesz, mint a fenti tényezőkből a számítható magasság.
Ily módon a folyadékszint egyensúlyi állapotba kerül. Ezt a következők szabják meg: 
a. a kapilláris emelőerő nagysága 
b. a párolgás mértéke 
c. a sókat szállító víz állandó áramlása miatt kialakuló (a kapilláris emelőerővel ellentétesen ható) áramlási potenciál. 

2. A higroszkópos vízfelvétel 

A falazatba nem desztillált víz jut, hanem az oldott sókat is tartalmaz. Ha az oldat telített lesz, a falfelületen vagy a fal belsejében a sók kicspódnak. Az, hogy ez mennyire járul hozzá a nedvesedéshez, attól függ, hogy a kicsapódott sók között mennyi a higroszkópikus tulajdonságú. Ezek a sók ugyanis a levegő páratartalmából nedvességet tudnak megkötni, amely a falban feldúsulhat, még abban az esetben is, ha a talaj felől a falazat (utólagos) szigetelése tökéletes. 

3. Kapilláris kondenzáció 

Ennek a jelenségnek kisebb a jelentősége a falazat nedvességtartalmának befolyásolásában. Lényege az, hogy a levegő páratartalma a kapillárisok falán a telítési páratartalomnál alacsonyabb értéknél is kicsapódhat, főleg akor, ha a falak hidegek.